Κατάστημα Παπαναστασίου


Η Dimistos - Mercedes & SMART Service λειτουργεί επί της οδού Παπαναστασίου 49 (Ιπποκράτειο) σε χώρο 4.920 τ.μ. !

Έχει εξελιχθεί σε μια κάθετη μονάδα ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης οχημάτων Mercedes Benz & SMART με γνώμονα τις αυτστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας του γερμανικού ομίλου.

Η συνεχόμενη εκπαιδευτική επιμόρφωση των στελεχών και η επένδυση στην τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού μας αλλά και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών after sales αποτελούν τα ελάχιστα δυνατά που καθημερινά σκεφτόμαστε και αναπτύσσουμε προς όφελος σας !

 
Κατάστημα Παπαναστασίου